Studující se specifickými potřebami

 1. Podpora studentů se specifickými potřebami při studiu na vysoké škole a v době distančního vzdělávání
  1.1 Obecné informace k podpoře studentů se SP ve vysokoškolském vzdělávání
  1.2 Jak užívat pojmy spojené se specifickými potřebami, aneb předsudky a mýty vůči osobám s postižením
  1.3 Dopady online výuky na studující se specifickými potřebami – doporučené přístupy (v obecné podobě)
  1.4 Sledování průběhu distanční výuky u vysokoškoláků i u studujících se specifickými potřebami – nové perspektivy?
 2. Zátěž, stres a psychické zdraví ve vysokoškolském vzdělávání
  2.1 Úvod
  2.2 Podpora psychického zdraví v době distanční výuky
  2.3 Sociální opora
  2.4 Copingové strategie
  2.5 Zvýšená únava v online prostředí
  2.6 Prokrastinace
  2.7 Jak nás stres ovlivňuje a jak ovlivňuje vysokoškolské vzdělávání
  2.8 S čím se potýkají studující se specifickými potřebami – zdroje stresu navíc
  2.9 Pár informací o stresu – proč ho zažíváme a jak nás ovlivňuje
  2.10 Závěr
  2.11 Literatura
 3. Distanční výuka u vysokoškolských studentů se zrakovým postižením
  3.1 Popis skupiny, základní terminologie, dopady do vzdělávání
  3.2 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce/při distančním vzdělávání (s rozlišením A1/A2)
  3.3 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  3.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  3.5 Přístupy studentů – jak se na výuku připravit, o co a jak žádat, co pomáhá ve výuce, jak na zpracování úkolů ve výuce i pro atestování, jak na atestování
  3.6 Další doporučené přístupy
  3.7 Závěr
 4. Distanční výuka vysokoškolských studentů se sluchovým postižením
  4.1 Popis skupiny, základní terminologie, dopady do vzdělávání
  4.2 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce/při distančním vzdělávání
  4.3 Technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  4.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  4.5 Přístupy studentů – jak se na výuku připravit, o co a jak žádat, co pomáhá ve výuce, jak na zpracování úkolů ve výuce i pro atestování, jak na atestování atd.
  4.6 Další doporučené přístupy/další možnosti podpory
  4.7 Závěr
 5. Distanční výuka u vysokoškolských studentů s pohybovým postižením
  5.1 Studenti s pohybovým postižením – základní terminologie, dopady do vzdělávání, specifické potřeby
  5.2 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce/při distančním vzdělávání (s rozlišením C1/C2 a jednotlivých typů postižení)
  5.3 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  5.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  5.5 Přístupy studentů – jak se na výuku připravit, o co a jak žádat, co pomáhá ve výuce, jak na zpracování úkolů ve výuce i pro atestování, jak na atestování
  5.6 Další doporučené přístupy studentům/další možnosti podpory
  5.7 Závěr
 6. Distanční výuka u vysokoškolských studentů se specifickými poruchami učení
  6.1 Studenti se specifickými poruchami učení – základní terminologie, dopady do vzdělávání, specifické potřeby
  6.2 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce/při distančním vzdělávání
  6.3 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  6.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  6.5 Přístupy studentů – jak se na výuku připravit, o co a jak žádat, co pomáhá ve výuce, jak na zpracování úkolů ve výuce i pro atestování, jak na atestování
  6.6 Další doporučené přístupy
 7. Distanční výuka u vysokoškolských studentů s poruchou autistického spektra
  7.1 Popis skupiny, základní terminologie
  7.2 Specifické těžkosti studentů s PAS na VŠ
  7.3 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  7.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  7.5 Doporučení pro studenty s PAS při distanční výuce
  7.6 Další doporučené přístupy
  7.7 Kde dále hledat pomoc
  7.8 Závěr
 8. Distanční výuka u vysokoškolských studentů s jinými obtížemi
  8.1 Studenti s jinými obtížemi – základní terminologie, dopady do vzdělávání, specifické potřeby
  8.2 Dopady postižení/znevýhodnění do vzdělávání s rozlišením dle jednotlivých typů postižení
  8.3 Specifické potřeby studentů této skupiny (dle jednotlivých typů problémů)
  8.4 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce/při distančním vzdělávání (dle jednotlivých typů problémů)
  8.5 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  8.6 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  8.7 Přístupy studujících k distanční výuce
  8.8 Další doporučené přístupy
  8.9 Další formy pomoci
 9. Distanční výuka u studujících s ekonomickým či sociálním znevýhodněním (SEZ)
  9.1 Popis skupiny, základní terminologie, dopady do vzdělávání
  9.2 Specifické těžkosti studentů této skupiny v online výuce / při distančním vzdělávání
  9.3 Podpůrné technické/technologické přístupy k modifikacím v online výuce
  9.4 Podpůrné přístupy vyučujících, modifikace výuky – před výukou, ve výuce, při atestování
  9.5 Přístupy studentů – jak se na výuku připravit, o co a jak žádat, co pomáhá ve výuce, jak na zpracování úkolů ve výuce i pro atestování, jak na atestování
  9.6 Závěr