Poradenské centrum UJEP

Poradenské centrum UJEP je celouniverzitní pracoviště zastřešující poradenství pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, kariérní poradenství, psychologické poradenství a speciálně-pedagogické poradenství a poskytující služby v těchto oblastech uchazečům o studium, studentům na všech fakultách UJEP ve všech formách a stupních studia a zaměstnancům UJEP.

ÚVODNÍ VIDEO

 

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Kariérní poradenství

Speciálně-pedagogické poradenství

Psychologické poradenství