Zdraví a mentální well-being studentů

 1. Předmluva a poděkování autorskému teamu
 2. Nová éra vzdělávání
 3. Zdravé distanční vzdělávání
  3.1 Distanční vzdělávání a holistický přístup ke zdraví
  3.2 Rámec našeho zdraví a aktivní podpora mentálního well-beingu
 4. Mentální zdraví a distanční vzdělávání
  4.1 Jak se starat o své zdraví v průběhu distančního vzdělávání
  4.2 Mentální zdraví je mnohem více než jen stav mysli
  4.3 Jak změnit naše chování ke zdravějšímu?
  4.4 Nový pohled na zdraví a psychický well-being
  4.5 Implementace teorie well-beingu perma4 do každodenního života vysokoškolských studentů distančního vzdělávání
 5. Management stresu v každodenním životě studentů distančního vzdělávání
  5.1 Co je to vlastně stres a jaký může mít dopad na zdraví studentů distančního vzdělávání?
  5.2 Copingové strategie zvládání stresu u studentů distančního vzdělávání
  5.3 Jak může projevování vděku ovlivnit naši biochemii a zklidnit naši nervovou soustavu?
  5.4 Kde požádat o pomoc, pokud je to na mě příliš mnoho?
 6. Posilování mentálního well-beingu zdravým životním stylem v průběhu distančního vzdělávání
  6.1 Zdravým životním stylem k větším akademickým úspěchům!
  6.2 Mentální zdraví a smart stravování
  6.3 Mentální zdraví a pohybové chvilky
  6.4 Mentální zdraví a kvalitní spánek
 7. Self management a zvyšování výkonnosti
  7.1 Sebemotivace a sebeorganizace v průběhu distančního vzdělávání
  7.2 Jak efektivně stanovovat cíle