Kontakt

Poradenské centrum pro studenty se specifickými potřebami

Adresa: Pasteurova 771/3, 400 96  Ústí nad Labem
Email: poradenskecentrum@ujep.cz
Telefon: +420 702 202 477

Vedoucí poradenského centra Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E: vladimir.raha@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum pro studenty se SP
T: +420 602 630 953
E: stanislava.mulackova@ujep.cz
Pasteurova 771/3
400 96 Ústí nad Labem