O nás

Speciálně pedagogické poradenství zajišťuje tým poradců s kvalifikací v oboru speciální pedagogiky. Primárním cílem je zajistit pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami funkční diagnostiku nezbytnou pro využívání servisních opatření a služeb Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami (UCP). Odbornou speciálně pedagogickou pomoc poskytuje poradna ovšem také dalším studentům UJEP, s cílem pomáhat jim zmírňovat obtíže, které jsou pro ně handicapem ve studiu – tréma, úzkost, deprese, poruchy spánku, poruchy pozornosti, poruchy řeči, migrény, epilepsie a další. 

A. Funkční diagnostika je zajišťována pro uchazeče o studium a studenty, kteří chtějí využívat servisní opatření a služby UCP a mají 

 •    zrakové postižení,
 •    sluchové postižení,
 •    tělesné postižení,
 •    specifické poruchy učení, 
 •    poruchy autistického spektra,
 •    psychické poruchy.

Ze strany poradny je k tomu zajištěna:

 •    identifikace potřeb a případných omezení v průběhu přijímacího řízení a studia,
 •    vypracování posudku s návrhem podpůrných opatření,
 •    poskytnutí podkladu pro uplatnění nároku na modifikaci podmínek přijímacího řízení a studia a na využívání servisních opatření a služeb UCP,
 •    v případě potřeby aktualizace posudku funkční diagnostiky. 

B. Studijní poradenství je poskytováno studentům s diagnostikovanou specifickou poruchou učení. Toto poradenství zahrnuje: 

 •    informování a podporu v porozumění organizačním a obsahovým stránkám studia, 
 •    znalostní a dovedností podporu a pomoc při řešení problémů průběžně vyvstávajících během studia, včetně využití metody EEG biofeedback. 

Pro domluvení schůzky kontaktujte pracovníky speciálně pedagogické poradny na e-mailu

poradenskecentrum@ujep.cz