Jak se připravit na distanční výuku a zkoušení?

 1. Příprava na distanční výuku na straně studenta
  1.1 Jak zvládnout asynchronní výuku
  1.2 Příprava na synchronní výuku
 2. Příprava na distanční výuku na straně učitele
  2.1 Příprava obsahu lekce
  2.2 Organizace výuky
  2.3 Komunikace
  2.4 Příprava na videokonferenci
  2.5 Volba technických prostředků a práce s nimi
 3. Jak se připravit na distanční zkoušení
  3.1 Příprava před ústní distanční zkouškou
  3.2 Distanční písemná zkouška bez dohledu
 4. Kontrola technických prostředků
  4.1 Kontrola technických prostředků