O nás

Psychologické poradenství zajišťuje tým poradců s kvalifikací v oboru psychologie, psychoterapie a psychologického poradenství. Primárním cílem je pomáhat studentům co nejlépe se adaptovat na podmínky studia a doprovázet je nejenom při nejrůznějších studijních a osobních nesnázích, ale také při hledání a naplňování jejich tvůrčího potenciálu. Odbornou psychologickou pomoc poskytuje poradna ovšem také akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům UJEP. 

Psychologické poradenství je poskytováno v těchto oblastech: 

A. Studijní problémy 

 •    Strategické učení
 •    Zvládání studijních problémů 
 •    Time management

B. Zvládání zátěže 

 •    Řešení konfliktů 
 •    Řešení frustračních situací 
 •    Strategie zvládání stresu 

C. Řešení osobních problémů 

 •    Sebevědomí 
 •    Motivace 
 •    Sebeprezentace 

D. Řešení vztahových problémů 

 •    Rodinné problémy 
 •    Partnerské problémy 
 •    Problémy s lidmi kolem sebe 

E. Psychohygiena 

 •    Aplikace relaxačních technik dle potřeby a využitelnosti 

F. Psychomotorické aktivity 

 •    Pohybová výchova podporující harmonický rozvoj osobnosti 

Psychologické poradenství je podporováno psychodiagnostikou k zmapování schopností jedince, jeho zdrojů a potenciálu.

Pro domluvení schůzky kontaktujte prosím pracovníky psychologické poradny na e-mailu

psychologickaporadna@ujep.cz

Rejstřík ověřených externích subjektů poskytujících návaznou péči 

Manuál  duševního zdraví