Uchazeči / studenti socioekonomicky znevýhodnění

Služby poskytované centrem pro uchazeče / studenty se socioekonomickým znevýhodněním

Univerzitní centrum podpory pro studenty se socioekonomickým znevýhodněním poskytuje informace o možnosti stipendijní podpory studentů.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.

Prospěchové stipendium – dle průměrného studijního prospěchu během studia na UJEP.

Mimořádné stipendium – se uděluje studentům za prospěšnou činnost spojenou s univerzitou, či jeho oborem studia. Jedná se o jednorázové stipendium.

Ubytovací stipendium – příspěvek na ubytování. Musí být splněna konkrétní kritéria.

Sociální stipendium – děkan přiznává sociální stipendium na akademický rok studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Všechna stipendia se rozhodují na základě žádosti studenta. Nic není připsáno automaticky. Myslete na to a využijte možnosti stipendií na UJEP. Více se dozvíte na studijním oddělení fakult nebo od pracovníků Univerzitního centra podpory.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše Univerzitní centrum podpory.