Uchazeči / studenti se zrakovým postižením

Služby poskytované centrem pro uchazeče / studenty se zrakovým postižením

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím zdarma odbornou podporu uchazečům o studium a studentům se zrakovým postižením (nevidomým, slabozrakým). Poskytuje pomoc při výběru studijního oboru, přijímacím řízení i v průběhu celého studia. Každému uchazeči/studentovi jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky zejména prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  •    Zpracování studijní literatury
  •    Individuální výuky
  •    Studijní asistence
  •    Osobní asistence
  •    Prostorové orientace
  •    Časové kompenzace
  •    Režijní opatření

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží na UCP příslušné doklady. UCP na základě funkční diagnostiky navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SP požádat kdykoliv v průběhu studia přímo v UCP. Podporu studenta se SP pak zajišťují odborní pracovníci centra, psychologická poradna UJEP, zaměstnanci kariérního poradenství, zaměstnanci speciálně-pedagogického poradenství apod.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium si mohou ke studiu vybrat z velkého množství nabízených oborů ze všech fakult UJEP, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše UCP.

Finanční pomoc

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií. Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.