Uchazeči / studenti se sluchovým postižením

Služby poskytované centrem pro uchazeče / studenty se sluchovým postižením

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je specializovaným celouniverzitním pracovištěm garantujícím zdarma odbornou podporu uchazečům o studium a studentům se sluchovým postižením (nedoslýchavým, neslyšícím). Poskytuje pomoc v průběhu celého studia, ale i při výběru studijního oboru a přijímacím řízení. Každému uchazeči/studentovi jsou dle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky prostřednictvím standardizovaných servisních opatření – služeb:

  •    Přepisovatelského/zapisovatelského servisu (simultánní přepis, obsahový zápis)
  •    Tlumočnického servisu (znakový jazyk)
  •    Individuální výuky
  •    Studijní asistence
  •    Časové kompenzace
  •    Režijní opatření

Jak o servisní opatření / službu požádat

Uchazeč o studium na UJEP požádá o zohlednění svých specifických vzdělávacích potřeb již při vyplňování přihlášky ke studiu a doloží na UCP příslušné doklady. UCP na základě funkční diagnostiky navrhne modifikaci přijímací zkoušky, která je zohledněna při sestavování přijímacího řízení.

Student stávající může o zohlednění svých SP požádat kdykoliv v průběhu studia přímo v UCP. Podporu studenta se SP pak zajišťují odborní pracovníci centra, psychologická poradna UJEP, zaměstnanci kariérního poradenství, zaměstnanci speciálně-pedagogického poradenství a další.

Volba vhodného oboru

Zájemci o studium se SPU si mohou ke studiu vybrat libovolný obor nabízený všemi fakultami, přesto doporučujeme určitou opatrnost při výběru. U oboru, který Vás zajímá, doporučujeme projít si studijní katalog a jednotlivé předměty daného oboru. Pokud si nejste jisti, zda je pro vás obor vhodný, kontaktujte naše UCP.

Finanční pomoc

UJEP poskytuje svým studentům finanční podporu ve formě stipendií.

Příklady stipendijní podpory studentům: více na www.ujep.cz, úřední deska, vnitřní předpisy UJEP, stipendijní řád UJEP.