Workshop: představení společnosti KONE Industrial – koncern s.r.o.

Projekt CRP – Zvýšení kvality, dostupnosti a synergie studijního, psychologického a kariérního poradenství na UJEP Ústí nad Labem

Zveme vás na workshop v rámci kariérního poradenství se vám představí společnost KONE Industrial – koncern s.r.o.

Pro studenty UJEP vstup zdarma (hrazeno z projektu CRP).

Místo konání: Poradenské centrum UJEP, zasedací místnost, Pasteurova 3
Dne: 25.10.2023, od 13 hod.
Registrace a kontakt: Ing. Stanislava Muláčková, stanislava.mulackova@ujep.cz